ฤดูฝนต้องเตรียมร่มไว้ให้ดี

ฤดูฝนต้องเตรียมร่มไว้ให้ดี

ตอนเด็กเชื่อว่าหลายคน คงอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่แล้ว โดยการตื้อพ่อแม่ให้พาไปเที่ยวในถานที่ต่างๆ บางครั้งมันก็ต้องระวังเรื่องที่คนขับรถนั้นเป็นการขับรถโดยประมาทหรือว่าเลินเล่อ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย หรือว่าเรื่องที่แย่มาก แต่เรื่องที่แย่แบบนี้ หากว่าคนขับรถมีการขับรถที่แย่มาก เพราะว่าการขับรถโดยการประมาทหรือว่าการเลินเล่อเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย และขออย่าให้ท่านดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเด็ดขาด ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เรื่องการเดินทางเที่ยวเมืองไทยก็ต้องบอกว่าท่านมีความสำคัญที่ดี แต่ว่าก็ต้องดูว่าการเที่ยวของเรามีความประหยัดหรือไม่ เรียกว่าการเดินทางเที่ยวแบบนี้ เราต้องคำนึงถึงเรื่องเงินในกระเป๋าของเราด้วยก็ต้องดูกันให้ดีว่าเป็นอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดที่สุด และมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายว่า หากว่าเราไม่มีการวางแผนการท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก ๆเลยจริงๆ และการเที่ยวบางครั้งเราต้องดูเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วย เพราะว่าบางครั้งเป็นช่วงที่เป็นฤดูฝน การเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องดูเรื่องการเตรียมร่มด้วย เรื่องการเดินทางโดยที่ไม่เตรียมร่มหรือว่าเที่ยวในสถานที่ที่เปียกๆ ก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมาก แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องมีเงินหรือว่าเตรียมเงินไว้ด้วยและน่าจะเป็นการที่ดีที่สุด และเมื่อเก็บเงินได้ก็ต้องนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของตัวเองและคิดว่าดีแน่นอน